Cynllunio i Ryddhau Cleifion – Ymddiriedolaeth GIG Felindre

16 Ion 2018 - 3:11yp

Nod ein hadolygiad oedd a oedd gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd cadarn ar waith yn gysylltiedig â chynllunio i ryddhau cleifion â chyflyrau acíwt.

Nod ein hadolygiad oedd a oedd gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd cadarn ar waith yn gysylltiedig â chynllunio i ryddhau cleifion â chyflyrau acíwt.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau