Cynllunio ac Adrodd ar Welliannau Lleol yng Nghymru

26 Medi 2013 - 10:35yb

Mae’r adroddiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘A yw awdurdodau gwella (awdurdodau) yn cynllunio, darparu ac adrodd eu gwelliannau’n effeithiol?’

’ Yn seiliedig ar y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru (a adroddwyd mewn llythyrau at awdurdodau yn ymwneud â’u trefniadau cynllunio ac adrodd ar welliannau ac mewn adroddiadau gwella blynyddol cyhoeddedig) a’r rheoleiddwyr perthnasol eraill, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliad hwn. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau