Cyngor Sir Ynys Môn – Cynllunio Arbedion

31 Maw 2017 - 7:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol? 

Yn yr adolygiad hwn daethom i'r casgliad, er bod gan y Cyngor fframwaith cynllunio ariannol sy'n gwella, y ceir cynlluniau arbedion sydd heb ddatblygu digon, a'i bod yn bosibl na fyddant yn cefnogi cydnerthedd ariannol yn llawn yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau