Cyngor Sir Ynys Môn– Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

24 Meh 2016 - 3:01yp

Paratowyd yr Adroddiad Gwella Blynyddol hwn gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Rhagfyr 2015. 

Mae'r Cyngor wedi parhau i wneud cynnydd o fewn meysydd blaenoriaeth wrth iddo ailstrwythuro ei drefniadau arweinyddiaeth a llywodraethu ac mae'n hunanymwybodol o hyd. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau