Cyngor Sir y Fflint – Safbwynt y Defnyddiwr Gwasanaeth – Safon Ansawdd Tai Cymru

19 Hyd 2018 - 11:27yb

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ac mae'r rhan fwyaf o denantiaid y Cyngor yn fodlon ar ansawdd y gwasanaeth a gânt a'u cartrefi.

Yng Nghyngor Sir y Fflint, adolygwyd y gwasanaeth tai. Aethpwyd ati'n benodol i adolygu ymgysylltiad tenantiaid â'r gwaith o gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru, y dewis a gawsant yn hyn o beth a'u barn ar ansawdd y gwasanaeth maent yn ei gael gan y Cyngor.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau