Cyngor Sir y Fflint – Cynllunio Arbedion

31 Maw 2017 - 8:00yb

Roedd yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol?  

Yn yr adolygiad hwn daethom i’r casgliad bod gan y Cyngor fframwaith cynllunio ariannol cadarn ac mae’n parhau i atgyfnerthu ei broses cynllunio ariannol er mwyn cefnogi cydnerthedd ariannol yn well yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau