Cyngor Sir y Fflint – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18

19 Hyd 2018 - 2:35yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Yn seiliedig ar y gwaith, ac yn gyfyngedig i’r gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018-19.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau