Cyngor Sir y Fflint – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

30 Meh 2016 - 3:01yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir y Fflint ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Mawrth 2015.

Er gwaethaf pwysau ariannol cynyddol, mae'r Cyngor wedi parhau i wella perfformiad yn ei feysydd â blaenoriaeth ac atgyfnerthu ei drefniadau corfforaethol. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau