Cyngor Sir Powys – Trosolwg a Chraffu – Addas i’r Dyfodol?

9 Hyd 2018 - 8:00yb

Ar y cyd â phob un o’r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor ‘addas i’r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

Daethom i’r casgliad bod y Cyngor wedi bod yn araf yn datblygu ei drefniadau craffu ac mae meysydd sylfaenol y mae angen iddo fynd i’r afael â nhw er mwyn i brosesau craffu weithredu’n effeithiol a chael effaith yn wyneb heriau yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau