Cyngor Sir Powys – Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau – Safon Ansawdd Tai Cymru

12 Hyd 2018 - 10:03yb

Yng Nghyngor Sir Powys, gwnaethom ni adolygu’r gwasanaeth tai.

Mae’r Cyngor yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar gyfer llawer oelfennau ac mae’r rhan fwyaf o denantiaid y Cyngor yn fodlon ar ansawdd y gwasanaeth a’u cartrefi, ond mae angen cyflymu ei ddull o sicrhau bod cartrefi tenantiaid yn gynnes.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau