Cyngor Sir Powys – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

31 Maw 2017 - 8:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Powys ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau.

Yn ystod yr adolygiad hwn, daethom i'r casgliad o ystyried uchelgais a chyflymder ei raglen newid gwasanaethau, bod cyfleoedd sylweddol i'r Cyngor atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau