Cyngor Sir Powys – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18

2 Hyd 2018 - 9:54yb

Nid yw'r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Yn ystod y flwyddyn, cyflwynodd yr Archwilydd Cyffredinol argymhelliad statudol a gwneud nifer o gynigion ar gyfer gwella, ac ailadroddir y rhain yn yr adroddiad hwn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau