Cyngor Sir Powys – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

21 Meh 2016 - 3:01yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Powys ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

Mae’r Cyngor, gyda gwell trefniadau rheoli ariannol, yn parhau i wneud cynnydd yn ei feysydd â blaenoriaeth, ond mae ganddo ragor o waith i’w wneud i roi sicrwydd bod ei drefniadau llywodraethu sefydledig yn gadarn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau