Cyngor Sir Penfro – Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau

30 Meh 2017 - 9:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Penfro pan fydd yn penderfynu ar newidiadau sylweddol i’w wasanaethau.

 

Yn yr adolygiad hwn, daethom i’r casgliad bod ‘y Cyngor yn datblygu ei fframwaith cynllunio strategol ac yn mynd i’r afael â rhai gwendidau sy’n bodoli ers tro o ran ei drefniadau llywodraethu, ond bod angen iddo wneud mwy i wella’r modd y mae’n penderfynu ar newidiadau i wasanaethau’.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau