Cyngor Sir Penfro Arolygiad Arbennig – Rhoi Trefniadau Diogelu ar Waith 2012

17 Rhag 2012 - 8:56yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canlyniadau fy arolygiad arbennig o Gyngor Sir Penfro (y Cyngor) o dan Adran 21 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (y Mesur). Mae'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i mi grybwyll unrhyw fater lle credaf, o ganlyniad i'r arolygiad, bod y Cyngor yn methu â chydymffurfio â gofynion Rhan 1 o'r Mesur (gwella llywodraeth leol). Er nad yw fy arolygiad wedi gwneud i mi amau bod y Cyngor wedi cydweithredu â'r Bwrdd na'r potensial sy'n bodoli, nododd bryderon difrifol a pharhaus. 

Felly, o ran trefniadau'r Cyngor ar gyfer gwella trefniadau diogelu, deuthum i'r casgliad fod y Cyngor wedi methu â chyflawni ei ddyletswydd statudol i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau