Cyngor Sir Penfro – Adolygiad o bolisïau a gweithdrefnau chwythu’r chwiban a chwyno

13 Medi 2018 - 10:00yb

Archwiliodd ein hadolygiad y trefniadau sydd gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer ymdrin â chwynion gan weithwyr a phryderon yn ymwneud â chwythu’r chwiban.

Penderfynasom fod angen i’r cyngor gryfhau ei ddull o ymdrin â chwythu’r chwiban a chwynion gweithwyr a mynd i’r afael â materion a godwyd mewn adolygiadau cynharach ar chwythu’r chwiban.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau