Cyngor Sir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

22 Meh 2016 - 3:01yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Penfro ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Medi 2015.

Ni all y Cyngor hyd yma ddarparu sicrwydd digonol fod ei drefniadau yn gallu cyflawni ei flaenoriaethau a gwella canlyniadau i ddinasyddion, ond mae wedi dechrau datblygu strategaeth gorfforaethol ac egwyddorion sefydliadol newydd. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau