Cyngor Sir Gâr Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

22 Maw 2013 - 8:49yb

Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf.

Caiff yr asesiad gwella ei lywio gan asesiad sy’n edrych i’r dyfodol o’r tebygolrwydd y bydd awdurdod yn cydymffurfi o â’i ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus. Mae hefyd yn cynnwys asesiad ôl-weithredol i nodi a yw awdurdod wedi cyfl awni’r gwelliannau a gynlluniwyd ganddo er mwyn llunio barn ar hanes yr awdurdod o ran sicrhau gwelliant.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau