Cyngor Sir Fynwy – Trosolwg a Chraffu: Addas ar gyfer y Dyfodol?

5 Tach 2018 - 11:48yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'.

Y Cyngor yn parhau i ddatblygu ei swyddogaeth graffu ac mae’n ymwybodol o’r heriau yn y dyfodol, ond mae angen cryfhau’r trefniadau cymorth ar gyfer pwyllgor craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau