Cyngor Sir Fynwy Asesiad Gwella 2 2013

26 Tach 2013 - 12:20yp

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau a chwrdd ag anghenion y Mesur. 

Mae’r adroddiad yn arolygu os yw’r Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau statudol o ran cynllunio gwella ac yn rhannu safbwyntiau ar gydymffurfiaeth y Cyngor ag anghenion i wneud trefniadau i sicrhau gwellhad parhaus, yn seiliedig ar waith a gyflawnwyd hyd yma gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau