Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad Awdurdod Cyfan o drefniadau diogelu plant

5 Tach 2018 - 12:09yp

Ffocws yr adroddiad hwn oedd asesu a oes gan y Cyngor drefniadau digonol i ddiogelu plant, a chael sicrwydd bod y trefniadau hyn yn cael eu gweithredu’n effeithiol ym mhob maes gweithgarwch a phob tro wrth ymwneud â phlant.

Mae’r polisi a’r gweithdrefnau diogelu plant wedi gwella yn ddiweddar, ond ceir diffygion mewn rhai meysydd polisi a gweithredu hanfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau