Cyngor Sir Ddinbych – Cynllunio Arbedion

31 Maw 2017 - 7:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol? 

Yn yr adolygiad hwn daethom i'r casgliad bod gan y Cyngor ddull cynllunio arbedion effeithiol ac ystyriol sy'n cefnogi cydnerthedd ariannol yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau