Cyngor Sir Ddinbych - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

29 Maw 2016 - 9:00yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ddinbych (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

Mae’r Cyngor, gyda threfniadau rheoli a chraffu ariannol cadarn, yn parhau i wneud cynnydd o ran cyflawni gwelliannau yn y rhan fwyaf o’i feysydd â blaenoriaeth.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau