Cyngor Sir Ddinbych - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015

9 Gorff 2015 - 11:59yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ddinbych (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Ebrill 2014.

Parhaodd y Cyngor i wneud cynnydd wrth gyflawni gwelliannau ym mhob un o’i amcanion blaenoriaeth ac mae ei hanes o gyflawni ei amcanion ariannol yn golygu ei fod mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant parhaus yn 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau