Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015

30 Meh 2015 - 9:30yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

Mae’r Cyngor wedi parhau i wneud cynnydd da yn ei feysydd blaenoriaeth ac mae’n gweithio i ymdrin ag amrywiaeth o faterion llywodraethu y tynnwyd sylw atynt mewn adroddiadau cyhoeddus yn ystod y flwyddyn.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau