Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

29 Gorff 2014 - 3:22yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith cynllunio ar gyfer gwella ar gyfer 2013-14

Mae’r Cyngor yn parhau i wneud cynnydd da tuag at gyflawni ei flaenoriaethau gwella. Mae’r Cyngor wedi ymgorffori hunanwerthuso yn ei holl wasanaethau, ond mae gwendidau mewn rhai cynlluniau lefel gwasanaeth yn destun pryder. Mae’r Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau cynllunio ar gyfer gwella, ond mae’r Archwilydd Penodedig wedi cyhoeddi dau adroddiad er budd y cyhoedd ac mae wedi amlygu rhai meysydd lle mae angen ystyried trefniadau llywodraethu. Ar hyn o bryd, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol yn gallu dod i gasgliad ynghylch a yw’r Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau