Cyngor Gwynedd – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

31 Maw 2017 - 8:00yb

Yn yr asesiad hwn, a gynhaliwyd rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2016, ystyriwyd agweddau ar drefniadau gwneud penderfyniadau mewn perthynas ag ystod o gynigion ar gyfer newidiadau sylweddol i wasanaethau. 

Daethom i’r casgliad bod trefniadau llywodraethu Cyngor Gwynedd ar gyfer newid gwasanaethau yn gadarn ac yn gwella, gan gefnogi proses gwneud penderfyniadau effeithiol yn well. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau