Cyngor Gwynedd - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015

7 Gorff 2015 - 10:55yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Gwynedd (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’i fath ym mis Ebrill 2014.

Mae ymrwymiad y Cyngor i ddod yn sefydliad sy’n canolbwyntio’n well ar ddinasyddion a’i record o ran cyflawni ei amcanion gwasanaeth ac ariannol yn golygu ei fod mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant parhaus yn 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau