Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

31 Hyd 2016 - 2:30yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Dinas a Sir Abertawe (y Cyngor) ers cyhoeddi'r Asesiad Corfforaethol a'r Adroddiad Gwella Blynyddol cyfunol ym mis Mehefin 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur a sicrhau gwelliannau yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau