Cyngor Dinas Casnewydd – Adolygiad o Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaeth, Dechrau’n Deg

8 Ion 2019 - 10:00yb

Yng Nghyngor Dinas Casnewydd, cytunwyd y byddem yn cynnal adolygiad o brofiadau rhieni o raglenni Iaith a Chwarae, a Magu Plant, y rhaglen Dechrau’n Deg yng Nghasnewydd.

Ein casgliad yw bod rhieni ar y cyfan yn fodlon iawn â rhaglenni Iaith a Chwarae, a Magu Plant, Dechrau’n Deg, ond y gallai’r Cyngor wneud defnydd mwy systematig o farn rhieni wrth gynllunio a gwella gwasanaethau. 

Lawrlwythwch ein poster ar ganfyddiadau Dechrau'n Deg [JPEG agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau