Cyngor Dinas Caerdydd - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

18 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Dinas Caerdydd (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Medi 2014, pan gafodd ei gyfuno ag Asesiad Corfforaethol y Cyngor.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol hyd yma, ac yn gyfyngedig i’r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol nad yw’n sicr a yw’r Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur yn ystod 2015-16. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud gwaith dilynol ar y cynnydd y mae’r Cyngor wedi’i wneud o ran mynd i’r afael â’r materion a godwyd gennym yn ein Hasesiad Corfforaethol ar gyfer 2014 yn ystod Hydref 2015. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau