Cyngor Dinas Caerdydd - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

1 Medi 2014 - 8:26yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â chamau’r Cyngor i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’i gamau i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliad canlynol: Mae trefniadau arwain a rheoli tameidiog wedi golygu nad yw perfformiad gwan mewn meysydd
gwasanaeth allweddol wedi gwella.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau