Cyngor Dinas Caerdydd – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

8 Gorff 2016 - 3:00yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Dinas Caerdydd ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Awst 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol yn ystod 2016-17 ar yr amod ei fod yn rhoi trefniadau i gefnogi gwell canlyniadau ar waith yn llawn ac yn parhau i gyflawni gwelliannau ar y raddfa bresennol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau