Cyngor Caerdydd – Trosolwg a Chraffu – Addas ar gyfer y Dyfodol?

31 Hyd 2018 - 2:21yp

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'

Mae'r trefniadau archwilio wedi datblygu’n dda ac wedi’u hategu gan ddiwylliant sy’n eu rhoi mewn sefyllfa dda i ymateb i heriau nawr ac yn y dyfodol. Ond, gallai'r Cyngor fod yn fwy arloesol o ran sut mae’n cynnal gweithgareddau archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau