Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

14 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad gwella blaenorol ym mis Mehefin 2014.

Mae’r Cyngor wedi parhau i wneud cynnydd da yn erbyn y rhan fwyaf o’i amcanion gwella, wedi atgyfnerthu ei drefniadau corfforaethol a pharhau â’i hanes o gadw rheolaeth gref ar arian. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau