Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

16 Meh 2014 - 10:21yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â’r trefniadau ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) mewn perthynas â 2012-13 a’i waith cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd cyson yn erbyn llawer o’i amcanion gwella, ond nid yw canlyniadau i ddinasyddion yn gwella’n gyson yr un mor gyfl ym. Mae’r Cyngor wedi gwella ei brosesau hunanwerthuso ar gyfer y rhan fwyaf o’i fl aenoriaethau gwella ac mae’r trefniadau ansawdd data yn fwy cadarn. Mae’r rhan fwyaf o drefniadau’r Cyngor ar gyfer cynllunio a chefnogi gwelliant yn parhau’n gadarn ac maent yn dod yn symlach ac yn fwy effeithlon. Mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau