Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad Dilynol o Drefniadau Absenoldeb Oherwydd Salwch

26 Hyd 2018 - 3:24yp

Mae trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch yn helpu i leihau lefelau absenoldeb.

Mae trefniadau diwygiedig ar gyfer hysbysu, cofnodi, adrodd a monitro salwch wedi gwella cywirdeb data salwch, ond gellid symleiddio rhai agweddau ar y broses.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau