Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

17 Mai 2016 - 3:00yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Gorffennaf 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion Mesur Llywodraeth Leol 2009 a sicrhau gwelliant yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau