Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

21 Rhag 2016 - 10:00yb

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Medi 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau