Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

10 Meh 2016 - 2:50yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Hydref 2015.

Gyda ffocws corfforaethol cryf ar ddefnyddio ei adnoddau yn effeithiol,  wedi’i ategu gan drefniadau cynllunio gwasanaethau a llywodraethu cadarnach, mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i oresgyn rhai heriau sylweddol yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau