Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Llythyr Archwilio Blynyddol

1 Rhag 2017 - 11:09yb

Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o'm cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Rwy'n fodlon bod gan yr Awdurdod drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran ei ddefnydd o adnoddau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau