Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adroddiad Gwella Blynyddol 2016-17

29 Medi 2017 - 3:00yp

Nodir y gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, a hynny yn unig, mae'r Archwilydd Cyffredinol o'r farn fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur Llywodraeth Leol yn ystod 2017-18.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau