Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Llywodraethu Da Wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

26 Mai 2017 - 8:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer gwneud penderfyniadau ynglŷn â newidiadau mewn gwasanaethau.

Yn yr adolygiad hwn daethom i’r casgliad bod gan y Cyngor drefniadau llywodraethu cadarn ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau ond mae cysondeb asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb yn amrywio ac nid oes tryloywder wrth gofnodi arbedion yn sgil gwneud newidiadau i wasanaethau.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau