Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

7 Ebr 2016 - 4:21yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Conwy (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

Mae’r Cyngor, gyda threfniadau rheoli ariannol a chraffu cadarn, yn parhau i wneud cynnydd da o ran cyflawni gwelliannau yn y rhan fwyaf o’i feysydd â blaenoriaeth. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau