Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015

9 Gorff 2015 - 12:18yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

Parhaodd y Cyngor i wneud cynnydd o ran cyflawni gwelliannau yn ei feysydd blaenoriaeth; oherwydd ei hanes da o gyflawni ei amcanion ariannol, y mae mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant parhaus yn 2015-16

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau