Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot - Adroddiad Gwella Blynyddol gan gynnwys Asesiad Corfforaethol 2014

27 Tach 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â dull y Cyngor o ddarparu gwasanaethau, gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a chynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

 

 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliad canlynol: Mae’r Cyngor wedi bod yn cyflawni ei flaenoriaethau allweddol ond mae cyfyngiadau o ran trefniadau llywodraethu a gwaith gwerthuso perfformiad yn golygu bod risg na fydd yn gallu parhau i wneud cynnydd yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau