Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

23 Meh 2016 - 3:01yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ers cyhoeddi'r Asesiad Corfforaethol a'r Adroddiad Gwella Blynyddol cyfunol ym mis Tachwedd 2014.

Mae'r Cyngor wedi parhau i wella yn ei feysydd â blaenoriaeth, mae'r drefn sydd ganddo ar gyfer rheoli arian yn gadarn, ac mae ei drefniadau'n debygol o gefnogi cynnydd yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau