Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

26 Mai 2017 - 8:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent pan fydd yn penderfynu ar newidiadau sylweddol i’w wasanaethau.

Mae'r Cyngor wedi rhoi trefniadau ar waith i benderfynu ar newidiadau i wasanaethau a'u cyflawni ond nid yw'r rhain wedi'u datblygu'n llawn eto ac ni chânt eu defnyddio'n effeithiol bob amser. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau