Cyllid y GIG - llythyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

26 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Mae'r llythyr yn cynnwys ffigurau wedi'u diweddaru, yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol, o'r adroddiad Gorffennaf 2017 sy'n ymwneud â gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 (y Ddeddf).

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau