Cyllid Iechyd: Diweddariad - Llythyr at Darren Millar, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

22 Tach 2012 - 9:35yb

Mae'r diweddariad hwn yn dangos bod cyrff y GIG wedi cael trafferth i reoli o fewn terfynau eu hadnoddau presennol yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn. Mae'n debygol y bydd diffyg sylweddol erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae cyrff y GIG yn gwneud cynnydd o ran eu cynlluniau arbedion, ond yn amlwg nid yw hyn yn ddigonol. Awgryma achosion o orwario mewn meysydd allweddol fel cyflogau a meddyginiaethau fod cyrff y GIG yn cael trafferth rheoli pwysau o ran costau. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau